Mezi našimi nabídkami nabízíme našim zákazníkům inventář a 3D modelování

3D INVENTARIZACE

Pomocí 3D skenování nabízíme našim klientům inventarizaci jejich dědictví nehledě na to, jestli se jedná o historické budovy nebo průmyslové infrastruktury.
Využití 3D skenování umožní rychlou inventarizaci zboží s velkou přesností a cenou značně nižší, než by byla při použití starých metod.
Díky digitalizaci vašich instalací máte k dispozici užitečné zařízení pro konzervaci nebo dokonce bezpečnost a školení.

3D BIM MODELOVÁNÍ

Protože vás chceme podporovat v různých etapách vašich projektů, jsme schopni nabídnout vám 3D BIM model kompatibilní se všemi CAD programy. Naše modely opíráme na 3D skenování, které vykonáváme, nebo dokonce na vašich 2D plánech.

Na základě 3D modelu můžeme tehdy zrealizovat:
Průzkum procesu/mechaniky
Metodologickou studii
Studii struktury nebo potrubí
Studii stavebního inženýrství
BIM FM
Vykonat všechny typy analýz pro váš projekt
Analýzu kolize
Analýzu potrubí