#3DSKENOVÁNÍ #PŘESNOST #ŠETŘENÍČASU #EKONOMIKA #GEOREFERENCOVÁNÍ

3D skenování je procedura spočívající na zachycování fyzických elementů s cílem pozdějšího vytvoření digitálního modelu novému nástroji můžeme tvořit mračna bodů a získávat přesnou geometrii průmyslové nebo terciární instalace jak vevnitř tak i venku.
Tenhle model dovolí spolupráci mezi různými partnery nebo podpoří vaše stavební projekty v různých cyklech života.
Sken vám pomůže ve fázích spojených s rozvojem, přestavbou nebo rozšiřováním.
K tomu, aby byl zabezpečen 3D sken blízký realitě, naše průzkumy zahrnují nivelaci terénu, ale také georeferencování bodů umožňující pozorování budov ve svém vnějším prostoru.

NAŠE NÁSTROJE

Na vykonání měření využíváme nejnovější zařízení :

•FARO LASER SCANNER FOCUS 3D Plus-70 - dosah 70m - přesnost na nejbližší milimetr - mračno bodů barev
• RUČNÝ SKENER DPI8 - dosah 5m - přesnost na nejbližší milimetr - mračno bodů barev

FORMÁTY

Po vykonání našich měření jsme schopni dodat vám data v různých typech formátů, které můžou být použity současnými softwary.
Zjednodušení přístupu k datům a zajištění šetření času ve vaší produkci je součástí našich neustálých inciativ zlepšování, proto taky poskytujeme našim zákazníkům adresu serveru, na kterým budou mít možnost prohlížet své mračno bodů bezprostředně z internetového prohlížeče.