#DRON #PRECYZJA #WYDAJNOŚĆ #GOSPODARKA #REDUKCJA RYZYKA

Fotogrametria Dronowa

Fotogrametria to technika pomiarowa służąca do wykonywania modeli 3D i pomiarów scenerii. Opiera się na procesie zwanym paralaksą, który składa się z ujęć w różnych pozycjach.
Nasze ujęcia wykonujemy za pomocą dronów pilotowanych przez naszych ekspertów. Zastosowanie dronów pozwala nam:

• Zapewnienie naszym klientom dokładnych pomiarów robót bez wpływu na ich działalność.
Dostarczanie naszym klientom danych na ich stronach, które są uważane za niebezpieczne lub niedostępne, zazwyczaj z powodu interwencji personelu.
• Szybkość pozyskiwania danych
Zebrane dane są następnie przetwarzane przez nasze zespoły za pomocą oprogramowania do fotogrametrii, aby ostatecznie uzyskać chmurę punktów 3D.

ANALIZA PRZESTRZENNA

Pozyskiwanie obrazowania lub produkcja chmury punktów metodą przechwytywania dronem pozwala na analizę konstrukcji, farm czy infrastruktury przemysłowej:

• Wykorzystanie obrazów termowizyjnych do wykrywania słabych punktów budynków
• Wykorzystanie zdjęć z drona do inwentaryzacji pól uprawnych, umożliwiając następnie ich optymalizację (nawadnianie, nawożenie)
• Umiejscowienie nieruchomości w ich przestrzeni