Każdy kupujący lub inwestor lubi mieć 100% pewności, że wszystkie aspekty nieruchomości są oszacowane i są zgodne z planem zakupu lub inwestowania, dlatego Inwestorzy / Najemcy zawsze wybierają szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa przed zakupem, aby zoptymalizować swoje wartość inwestycji.

Analiza techniczna przedsiębiorstwa w celu jego wyceny przez inwestora może ujawnić kluczowe fakty, dzięki czemu można zaoszczedzić nieprzewidzianych sytuacji po zakupie / inwestycji. Usługi mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne (MEP) są kluczowymi czynnikami określającymi efektywność budynku. Zużycie energii w budynkach jest bezpośrednio przypisywane usługom i systemowi MEP. W większości przypadków sprzęt lub usługi wymagają napraw, odnowienia, modernizacji lub całkowitej wymiany, aby zmniejszyć zużycie energii i poprawić wydajność nieruchomości. Tylko doświadczeni inżynierowie specjalizujący się w MEP mogą przeprowadzić dokładną analizę i audyt oraz zaproponować najskuteczniejsze rozwiązania, które są odpowiednie dla nieruchomości, a także doradzić metody minimalizacji kosztów operacyjnych i utrzymania. Szczegółowa analiza istniejącej infrastruktury i zasugerowanie skutecznego Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) jest niezbędne dla bezpieczeństwa i wydajności budynku, a także dobrego samopoczucia mieszkańców.

Każdy budynek jest wyjątkowy! Wysiłek wymagany do przeprowadzenia należytej staranności w zakresie usług MEP różni się w zależności od nieruchomości, nie ma jednej uniwersalnej strategii. Starsze i nieefektywnie zaprojektowane budynki wymagają znacznej modernizacji, podczas gdy nowe nieruchomości z dobrze zaprojektowaną infrastrukturą wymagają minimalnej modernizacji.