#DRON #PRECIZNOST ŮEFEKTIVNOST #EKONOMIKA #RIZIKO #REDUKCE

DRONOVÁ FOTOGRAMETRIE

Naše snímky jsou vytvořeny s použitím dronů řízených našimi experty.
Použití dronů nám dovoluje:

• Poskytnout zákazníkům přesná měření prací bez vlivu na jejich činnost
• Poskytnout našim zákazníkům data o jejich stavebních plochách, které jsou obvykle považovány za nebezpečné nebo
• těžce dostupné pro běžné zaměstnance
• Rychlost získávání dat

PROSTOROVÁ ANALÝZA

Akvizice zobrazování nebo produkce mračna bodů snímkováním dronem umožňuje poskytnout analýzu staveb, farem nebo průmyslových infrastruktur:

• Využití termálních snímků k detekci slabých stránek budov
• Použití snímků z dronů na inventarizaci zemědělských polí s možností jejich pozdější optimalizace (zavlažování, hnojení)
• Umístnění nemovitostí v jejich prostoru