BIMEEGO nabízí komplexní služby skenování a modelování 3D existujících objektů, budov a strojů v hlavních odvětvích průmyslu zahrnujíc: závody na výrobu automobilů, chemické závody, ropná a plynárenská zařízení a závodech na výrobu strojů a nástrojů.

Náš produkt přináší přidanou hodnotu správě objektů (Facility management) a taky optimalizaci rozvržení a procesů výrobního závodu. BIMEEGO služby jsou optimalizovány za účelem vyhnout se jakékoliv narušení běžících výrobních procesů. Díky používaní nejmodernějšího vybavení nás zaměstnanci stavby téměř nevidí a nedochází k žádným výraznějším prostojům.

BIMEEGO poskytuje podporu provozu a řízení, správu prostoru. plánování a realizaci renovace, plány kontinuity činnosti.